Historia i motywacja powstania firmy „Tennis&Country Club Sp. z o.o.”

Około roku 2013 dwójka spośród dzisiejszych udziałowców spółki tj. (J.Kosek i W.Obidowicz) rozpoczęli poszukiwania terenów inwestycyjnych pod budowę ośrodka sportowego oraz akademii tenisowej. Jednocześnie trzeci z obecnych udziałowców (W. Kopta) samodzielnie prowadził intensywne działania oraz kalkulacje zmierzające do podobnego, a właściwie identycznego celu.

Równolegle prowadzone działania były spowodowane fatalną kondycją istniejącej infrastruktury tenisowo-szkoleniowej, a także jej zbyt małą liczebnością, co w okresie jesienno - zimowym odbijało się poważnie na ograniczonych możliwościach korzystania z obiektów przez zainteresowanych, a szczególnie przez dzieci i młodzież, a także wysokim poziomie oferowanych cen.

Należy dodać, że w Krakowie i okolicach dostępność obiektów sportowych z możliwością wykorzystania dla tenisa ziemnego jest niewielka, a w porównaniu z takimi ośrodkami jak Warszawa, Poznań czy Wrocław – wręcz rażąco niska! Jest to zupełnie niezrozumiałe, gdyż patrząc historycznie, to w Krakowie wychowywało się i trenowało większość najlepszych polskich zawodniczek w tenisie ziemnym: Agnieszka i Urszula Radwańskie, Magdalena Grzybowska, Katarzyna Teodorowicz, Joanna Sakowicz czy wreszcie Katarzyna Strączy - (uczestnik naszego projektu).

Przytoczone okoliczności a także fakt, że udziałowcy T&CC sami i wraz z rodzinami uprawiali w przeszłości i uprawiają do dzisiaj różne dyscypliny sportu, a tenis ukochali szczególnie, sprawiły, że nasze siły połączyły się i w roku 2015 powstała spółka „Tennis & Country Club" Sp. z o.o. Pierwotnie w celu inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną zbliżoną do podobnie działajacych obiektów w USA, Niemczech czy Anglii, które mieliśmy okazje osobiście odwiedzać w trakcie licznych podróży w związku z uczestnictwem w cyklu ITF Seniors.

Wspólnie stwierdziliśmy, że w celu zapewnienia stabilności działania w perspektywie najbliższych 20-30 lat, najkorzystniejszy dla spółki będzie zakup działki inwestycyjnej zamiast innych form użytkowania takich jak np. dzierżawa, umowy o współpracy, itp.

Wynikiem tych działań było w dniu 14/07/2015 r. nabycie w trybie przetargu nieograniczonego od Starostwa Powiatowego , nieruchomości o pow. 1.92 ha w miejscowości Giebułtów pod Krakowem za kwotę 1,734 523 zł.

Wybór miejsca inwestycji oraz prowadzenia działalności nie był przypadkowy. Lokalizacja z punktu widzenia logistyki jest niezwykle atrakcyjna: ok. 11 km - od Rynku Głównego i Dworca Głównego w Krakowie, 10 km – od Portu Lotniczego w Balicach, 2,6 km – Od węzła autostrady A-4. Inwestycja sąsiaduje także bezpośrednio z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, co stwarza szerokie możliwości współpracy w przyszłości. Także bezpośrednia bliskość (działka bezpośrednio przylega do otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego) daje niepowtarzalne warunki krajobrazowo-turystyczne i zwiększa atrakcyjność inwestycji.

Po dniu zakupu terenów inwestycyjnych, przygotowania do realizacji ośrodka ruszyły pełną parą. Jednak budowa tego typu obiektów wiąże się z wysokimi nakładami kosztów, a ewentualne stopy zwrotu z inwestycji, znacznie odbiegają na niekorzyść od innych rodzajów inwestycji choćby np. w budownictwo mieszkaniowe czy komercyjne. W związku z powyższym Zarząd spółki podjął starania o pozyskaniu dofinansowania w postaci funduszy europejskich.

W dniu 13/05/2016 r. złożyliśmy wniosek w ramach:

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw „ PO IR

W chwili obecnej oczekujemy rozstrzygnięcia w/w konkursu.

Lokalizacja


ul. Władysława Hermana 18,
Giebułtów,
Telefon: +48 572 338 833
E-mail: info@tennis-country-club.pl

Wydarzenia


Wizyta w Akademii Rafaela Nadala w Manacor (Majorka Hiszpania)