OFERTA

Firma tennis & country club oferuje usługi z zakresu treningów skierowanych do 5 grup uczestników, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Na bazie wieloletnich doświadczeń trenerów został opracowany autorski program treningów (oparty na metodologii Professional Tennis Registry), który gwarantuje bezpieczeństwo uczestników przy jednoczesnym bardzo intensywnym treningu.

Grupa 1 - Zajęcia dla dzieci

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności fizycznej i nauka tenisa poprzez gry oraz zabawy ruchowe. Szeroki zakres przyborów i pomocy trenerskich dodatkowo wzmaga aktywność i kreatywność dzieci. Na tym etapie łatwo jest zaszczepić zamiłowanie do aktywnego wypoczynku, które z czasem może przerodzić się w pasję do sportu lub zdrowy nawyk systematycznego treningu, co w konsekwencji wpłynie na profilaktykę zdrowotną i poprawi komfort życia.

Grupa 2 - Zajęcia dla zawodników

Celem zajęć jest przygotowanie młodych tenisistów do profesjonalnej gry w turniejach zawodniczych i kierowanie rozwojem ich kariery zgodnie z zaleceniami profesjonalistów dla poszczególnych grup wiekowych. Stworzenie idealnych warunków treningowych dla utalentowanych i pracowitych młodych ludzi dają szansę na zaistnienia w świecie tenisowym oraz uczynienie ze sportu pasji, a nawet stylu życia.

Grupa 3 - Zajęcia dla dorosłych

Usługi skierowane do osób w średnim wieku, bez względu na to, czy chcą nauczyć się nowej umiejętności czy doskonalić swój aktualny poziom gry. Zajęcia idealne dla tych, którzy chcą przygotować się do turniejów amatorskich czy branżowych lub jedynie czerpać przyjemność z ciekawej formy aktywności fizycznej.

Grupa 4 - Zajęcia dla osób o wyjątkowych potrzebach

Kategoria zajęć skierowana do osób, które ze względu na ograniczenia zdrowotne mają indywidualne preferencje i poszukują oferty spełniającej ich ściśle sprecyzowane potrzeby. Zawiera się w tym określony poziom i rodzaj treningu, a także cel, który ma być osiągnięty po zaliczeniu poszczególnych etapów zajęć.

Grupa 5 - Zajęcia firm i dla osób intensywnie pracujących

Zestaw usług specjalnych, skierowanych do zapracowanych ludzi biznesu oraz firm. W tej kategorii zajęć uwzględniono limity czasowe uczestników zajęć, ograniczoną ilość wolnego czasu, a także potrzebę wspólnej zabawy i rywalizacji osób z jednej branży.

Kontakt z nami


ul. Gen Henryka Kamieńskiego 47,
30 - 644 Kraków,
Telefon: 12 632 53 85, 693124641
E-mail: info@tennis-country-club.pl