Plany Inwestycyjne – rozwój

W listopadzie 2015 r . podjęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania w ramach „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy , działanie : Badania i innowacje w przedsiębiorstwach , poddziałanie : Bony na innowacje.

Działania nasze spotkały się z aprobatą komisji oceniającej i projekt pt. „ Opracowanie nowej usługi firmy tennis& country club sp. z o.o. „ został wytypowany do etapu podpisania umowy o dofinansowanie . Pragniemy nadmienić ,że w projekcie uczestniczyło ok 154 podmiotów a tylko ok. 60 projektów znalazło uznanie komisji.

Jednak nie kwota wsparcia miała dla nas decydujące znaczenie. Najważniejszy był aspekt związany z nabyciem doświadczenia oraz nawiązaniem współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie w dziedzinie B+R.

Owocem współpracy z AWF Kraków, a w szczególności z Panem dr hab. Wiesławem Chwałą było zupełnie inne podejście do problemów dysfunkcji narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych jakie występują szczególnie u dzieci i młodzieży w Krakowie i okolicach. Mamy tu na uwadze powszechność wad postawy oraz najwyższy w kraju odsetek występowania dysfunkcji w obrębie górnych dróg oddechowych, astmy, itp.

W wyniku opisanych powyżej działań rozkwitła idea utworzenia Centrum Badawczo- Rozwojowego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnej Diagnostyki, Fizjoterapii i Prozdrowotnego treningu człowieka powstaje jako część szeroko zakrojonej inwestycji pn. „Małopolski Ośrodek Sportowo-Edukacyjny", którego skład w perspektywie kilku lat zostanie powiększony o kolejne obiekty i przedsięwzięcia:


I. W etapie drugim planowanym na lata 2019 – 2022 budowa i organizacja campusu dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z konieczną infrastrukturą (baza noclegowa i gastronomiczna, dalsza infrastruktura sportowa do uprawiania piłki nożnej, siatkówki plażowej, basen zewnętrzny itp.)

Campus o możliwościach zakwaterowania ok. 130-150 wraz z kadrą wychowawców, instruktorów i trenerów. Aktywnie wykorzystywany w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, przyczyniłby się w znaczny sposób do poszerzenia kompleksowej oferty badawczej i szkoleniowej ośrodka, stanowiłby unikalne zaplecze badawcze, a także stworzyłby podstawy dla szerokich badań przesiewowych.
– zwiększyłby dochody,
– rozszerzyłby wykorzystanie infrastruktury badawczej,
– pozwolił na prowadzenie badań i szkolenia wśród dzieci i młodzieży z krajów Unii Europejskiej (atrakcyjność Krakowa, Ojcowskiego Parku Narodowego, Wieliczki itp.)

II. W etapie trzecim zaplanowano stworzenie centrum edukacyjnego wraz infrastrukturą informatyczną.

W oparciu o zbudowaną infrastrukturę (Małopolskiego Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego i Centrum Badawczo-Rozwojowego), w latach 2020 – 2025 planujemy uruchomić bazę edukacyjną na wszystkich szczeblach nauki i wychowania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ) o poszerzonym programie profilowanych zajęć ruchowych oraz profesjonalnym poziomie nauki języków obcych oraz informatyki w stopniu wystarczającym do kontynuacji nauki w krajowych i zagranicznych placówkach dydaktycznych (szczególnie na terenie Europy ).

Centrum jako działający przez cały rok ośrodek wiedzy, źródła informacji i innowacji nie tylko dla dzieci i młodzieży ale także dla członków miejscowych społeczności.

Realizacja wszystkich wymienionych powyżej zadań doprowadzi do powstania unikalnego, w pełni funkcjonalnego i innowacyjnego ośrodka badań i diagnostyki w zakresie nowych technik i metodyki treningu sportowego, fizjoterapii edukacji, informatyki itp.

Rewolucja informatyczno-technologiczna która na naszych oczach zmienia Świat sprawia, że coraz większe rzesze ludzi bedą dysponować dużą ilością czasu wolnego. Dlatego wydaje nam się, że inwestycja w prozdrowotne, ogólnodostępne działania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz edukacji, poparta solidnym i ultranowoczesnym zapleczem badawczym może w kolejnych latach dawać wysoce zadowalające rezultaty zarówno w działaniach profilaktycznych, sportowych badawczych a także przynosić wymierny profit.

Lokalizacja


ul. Władysława Hermana 18,
Giebułtów,
Telefon: +48 572 338 833
E-mail: info@tennis-country-club.pl

Wydarzenia


Wizyta w Akademii Rafaela Nadala w Manacor (Majorka Hiszpania)